English

Telecon - Från telekommunikation
till vindkraft.


Telecontracting Scandinavia AB brukar vi förkorta till Telecon. Företaget startades 2004 och är sprunget ur kompetens inom telekommunikation, byggnation och projektledning, där vi under många år jobbat och jobbar för flera av de stora teleoperatörerna.

Telecons arbete med projektering och rollout-processer för Sveriges stora telenät har givit oss bra kunskap om projektering och site-etablering. Den kunskapen har vi tagit med in i nya projekt för vindmätning och etablering av vindkraftparker.

Idag är vi en av Sveriges största aktörer inom vindmätning i vindkraftsbranschen med ett brett sortiment av vindmätningsutrustning enligt IEC-normen och ett flertal egna vindkraftprojekt runt om i landet.

Vårt måtto är - Precise Wind Measurement - Telecon!