English

Verksamhetspolicy


Verksamhetspolicy
¬¬
Telecon är ett litet bolag under tillväxt och har korta beslutsvägar, utarbetade rutiner för kvalitetsstyrning där alla tar ansvar i samverkan. Vi förbättrar kontinuerligt våra processer och vårt arbete med miljö, kvalitet och arbetsmiljö. Vi utför riskfyllda uppdrag genom mastbyggen, installation av solceller där arbetsmiljö och kvalitet är två centrala begrepp för oss. På Telecon ska vi alltid värna om våra anställda och deras säkerhet är högsta prioritet för oss. Därför är det extra viktigt för oss att samla in våra medarbetares åsikter och insikter. Detta gör vi genom tydlig kommunikation och genom att se till att våra medarbetare alltid har en representant i ledningsgruppen för våra miljö-, kvalitets- och arbetsmiljöfrågor. Vi som arbetar på Telecon känner motivation, ansvarstagande och trygghet i det vi gör och bidrar gemensamt för att uppfylla våra kunders behov, för att minska vår miljöpåverkan och för att ha en god arbetsmiljö. Tillsammans kan vi arbete för att ständigt förbättras!

Genom att bara arbeta med trovärdiga och kvalitetsmässigt bra leverantörer ser vi till att ta socialt ansvar i vårt leverantörsled. Det är viktigt för oss att våra leverantörer, liksom vi, tar ett socialt och etiskt ansvar för verksamheten och hur den påverkar samhället. Vi har en god relation till de leverantörer som levererar produkter och material till oss och vi ser till att styra och kontrollera de leverantörer som utför uppdrag genom oss.

Telecons miljöarbete baseras på en helhetssyn, där vi samverkar med våra kunder för att uppnå bästa möjliga material- och transportplanering inför varje projekt. En av våra viktigaste aktiviteter för miljöansvar är att vi återställer den mark där vi arbetat med mastbyggnation för att minska den lokala miljöpåverkan. För vi prioriterar såväl de lokala som globala miljöfrågorna vi berörs av. Genom vår verksamhet kan vi vara en del i omställningen till ett förnybart energisystem då vi gynnar vindkraftbranschen och installerar solceller.

Vår verksamhet har många intressenter vars krav vi måste lyssna in och ta hänsyn till. Vi arbetar årligen med att utvärdera den omvärld vi vistas och våra interna förutsättningar för att säkerställa att vi uppfyller alla bindande krav som finns på vår verksamhet.