English

Vad händer när folk inte kan ringa i sina mobiler?


Något av det värsta som kan hända i ett driftsatt och fungerande nät är att en station går ner - meda andra ord, slutar att fungera. Kan man minska antalet avbrott och utföra underhåll, byten och reparationer under drift så bibehåller man hela tiden nätets funktion. Då märker användarna i nätet inget av ingreppet i form av avbrutna samtal eller dålig täckning.

Telecon är ackrediterade att byta aktiva enheter under drift när problem uppstår. En stor fördel för både operatörer och användare.

Vi har medarbetare som är behöriga och ackrediterade att utföra underhåll och besiktningar på hela anläggningar. Detta omfattar mastfundament, stålkonstruktioner och elanläggningar. Vi besiktar även säkerhets-utrustning för tex. höghöjdsarbete, mm.

Tjänster inom Telekom


Projektering
C W
Besiktning & underhåll

Länkar


3GIS
Telenor