English

Vi tar ert uppdrag genom hela processen.


Byggnation.
Med egen personal bygger vi både greenfield-siter och rooftop-lösningar. Vi har utfört åtskilliga byggnationer av såväl stagade master, torn, monopoles samt installationer inomhus, på byggnader, fasader, hustak. Flertalet i mycket känsliga miljöer. Vår ambition är att alltid  möta våra uppdragsgivares olika behov så långt det är möjligt och anpassa byggnationen efter omgivningens förutsättningar.

Installation, service och underhåll.
Installationer, service och underhåll av basradioutrustning är ett av våra kärnområden. Vi utför även siteanpassningar och ombyggnationer helt efter kundens behov och önskemål, samt integration och driftsättning av BTS/Node-B och länk.

Telecon har genomfört nästan 3000 Minilink installationer av Ericssons utrustning och ca 600 länkhopp utförda med Nokias utrustning i UMTS installationer.

Speciallösningar.
Även otillgängliga platser och miljöer som är känsliga ur kultur- eller naturvårdssynpunkt kräver mobil täckning. Är placeringen svår att nå kan  byggnation behöva ske med hjälp av helikopter. På platser där en mast är otänkbar ur estetisk synvinkel har Telecon byggt antennbärare i form av bla. flaggstänger och båtriggar. och installationer i vindkraftverk.

Antennmontage på tex. K-märkta byggnader, i täta stadsmiljöer och kyrktorn är lösningar som kräver uppfinningsrikedom och problemlösning utöver det vanliga. Utmaningar som vi gärna tar oss an.

Temporära lösningar.
Vid t.e.x stora idrottsarrangemang, utställningar och konserter krävs det  ett utökat behov av mobil täckning för en begränsad period. Då måste en tillfällig lösning i form av en flyttbar basradiostation upprättas. Förutom att den mobila täckningen måste utökas sker också en stor del av stora evenemangs dataöverföring via mobilnätet. Telecon kan skapa lösningar som snabbt ger den utökade önskade kapaciteten. 

Exempel på arrangemang som vi skött är...

 

 

Tjänster inom Telekom


Projektering
C W
Besiktning & underhåll

Länkar


3GIS
Telenor