English

Projektering.


Från krysset på kartan i en radioplan tar Telecon projektet hela vägen fram till byggklar plats för en ny radiostation. Våra Site etablerare har varit delaktiga i en del av de verkligt stora rollout projekten i Sverige och har även arbetat med förtätning i befintliga nät.

Vi ser till att  erforderliga upplåtelseavtal med mark eller fastighetsägare kommer till stånd. Vi tar även hand om alla bygglovsfrågor för anläggningen samt tillstånd från samtliga berörda myndigheter.

 

Tjänster inom Telekom


Projektering
C W
Besiktning & underhåll

Länkar


3GIS
Telenor