English

Utrustning för vindmätning


TELECON erbjuder ett brett sortiment av produkter för vindmätning.

Vår samarbetspartner är tyska Wilmers Messtechnik GmbH. Företaget
är välrenommerade utvecklare och tillverkare av dataloggers för alla typer av meteorologiska mätningar världen över. Många av Wilmers produkter är unika på marknaden med funktioner som ger helt nya möjligheter för vindmätning.

Du hittar mer information i våra produktblad om vindmätning och sensorer.