English

Vindmätning i mast


Tack vare högt ställda kvalitetskrav och god leveransprecision har vi fått uppdrag att bygga master för vindmätning över hela Europa.

När vindmätningsutrustningen ska installeras i mast levererar och anlägger Telecon klättringsbara master. Det underlättar service och underhållsarbete under mätperioden samt medför en lägre kostnad.

I ett nära samarbete med masttillverkaren CueDee har vi levererat och
installerat master på upp till 200 meters höjd. Det är fullt möjligt att bygga ännu högre master, vilket vi ser som en utmaning.

Vi har även utvecklat ett komplett system för montage av sensorer och instrument som medför minimal påverkan på mätningen.  

Vår ambition är att alltid
anpassa masterna till IEC-normen och vindkrafts-industrins högt ställda krav.

Läs mer i våra produktblad om master.