English

Wind Power Pack


Wind Power Pack är en unik produkt för att säkerställa strömförsörj-
ningen vid en mätstation. Det har länge saknats ett bra system för att strömförsörja mätstationer som placeras långt från elanslutningar.
Wind Power Pack är lösningen.

Mer information om Wind Power Pack finner du i vårt produktblad.

Du är också mycket välkommen att kontakta oss!