English

Juridik


Telecon har i dagsläget troligen Sveriges bredaste erfarenhet av prövningar i samtliga instanser av bygglov och andra miljötillstånd för basstationer för mobiltelefoni.

Med en erfarenhet av fler än 350 rättsliga prövningar med ett mycket övertygande utfall kan våra kunder tryggt överlämna till oss att bedöma utsikterna för ett ärende samt driva deras fall i alla instanser.

En mycket bred erfarenhet av ledningsrätt för mobilmaster och antenninstallationer finns också inom Telecon.