English

Rolloutprojekt


Ett genomgående krav på ansvariga personer vid rolloutprojekt är att de har den kunskap som krävs för att snabbt sätta sig in i och ta en aktiv del i projektet. Telecon har genom egen personal och ett omfattande kontaktnät hjälpt flera uppdragsgivare att tillsätta olika positioner i rolloutprojekt runt om i världen.

Med egna erfarenheter och med våra samarbetspartners har vi möjlighet att tillhandahålla spetskompetens inom områden som SA-controlling, CW-controlling, projektkalkylering samt radio- och transmissionsplanering.