English

Vindkraftprojekt Skallberget


Bakgrund
TCC AB tillsammans med Nordex Sverige AB planerar att söka tillstånd enligt miljöbalken för en vindkraftpark omfattande högst 65 vindkraftverk. Området finns med i förslag till vindbruksplan som Åsele kommun arbetar med. Den vindkartering som genomförts vid Universitetet i Uppsala visar på goda vindar i området. Delar av området är också utpekat av Energimyndigheten som riksintresse för vindkraft.

Platsen
Området är beläget ca 22 km SSÖ Åsele samhälle. Närmaste större samlade bebyggelse är Västra och Östra Gavsele, ca 11 km väster om området. Annan samlad bebyggelse ligger ca 3 km norr (Långvattnet) samt söder om området (Holmträsk). Närmsta bostadshus ligger i Nytjärn med ett avstånd om ca 1 km till närmsta planerade vindkraftverk. Området har under lång tid nyttjats för skogsbruk och består till stor del av planterad ungskog och omfattande hyggen.

Vindkraftparken
Anläggningen är planerad att omfatta högst 65 vindkraftverk med en total installerad effekt om högst 195 MW. Vindkraftverkens navhöjd kommer att vara högst 140 meter och ha en rotordiameter om max 120 meter. Totalhöjden blir som högst 200 meter.

Max antal verk 65
Max totalhöjd 200 meter
Rotordiameter Max 120 meter
Effekt per verk Max 3MW
Total installerad effekt Upp till 195MW
Beräknad energiproduktion 465GWh