English

Projektdesign


CAD-ritningar
Vi kan hjälpa till med underlag som CAD ritningar för bygglov och andra tillstånd. Vi kan även utarbeta kompletta ritningsunderlag för er ansökan om bygglov och övriga erforderliga tillstånd.

Lovhantering
Telecon kan bistå med kompletta bygglovsansökningar samt ansökningar av andra nödvändiga tillstånd för etablering av vindkraftverk. Vi kan även göra förenklade analyser av miljökonsekvenser för redovisning till kommuner.

Överklagandeprocess
Telecon har erfarenhet av överklagandeprocessen och kan hjälpa er att driva processer om bygglov eller miljötillstånd ända upp till högsta instans. Det har vi gjort i många år med stor erfarenhet och vana.

Juridik
Telecon står givetvis med sin breda juridiska erfarenhet beredda att bistå er vid förhandlingar om arrendeavtal eller utformning av produktionsbolag för elkraft. Läs mer här ».